Aanmelden als ambassadeur


Alle ambassadeurs tezamen vormen ‘Samen actief naar gezondheid’. Van fysiotherapeut tot voetbalvereniging en van sportdiëtist tot basisschool. Allemaal willen we ons steentje bijdragen aan het versterken van de vitaliteit bij alle inwoners.

Er zijn vier uitgangspunten voor je rol als ambassadeur:
1. Een ambassadeur gelooft in de aanpak van ontmoeten – verbinden – versterken.
2. Een ambassadeur komt gevraagd en ongevraagd kennis en middelen brengen.
3. Een ambassadeur is pro-actief, neemt eigen verantwoordelijkheid en stimuleert anderen om mee te doen in deze beweging.
4. Een ambassadeur doet mee op eigen intrinsieke motivatie en verbindt vanuit zijn eigen rol vraag en aanbod.

Het mooie is, ambassadeur zijn kost helemaal niets! Het heeft alleen maar voordelen:
• je ontvangt tweemaal per jaar een nieuwsbrief;
• je kunt een financiële bijdrage aanvragen voor je initiatief;
• eenmaal per jaar krijg je een uitnodiging voor een netwerkbijeenkomst.

‘Samen actief naar gezondheid’ telt nu meer dan 70 ambassadeurs, maar er is zeker ruimte voor meer. Ben je geïnteresseerd en wil je meedoen? Meld je dan aan via samenactiefnaargezondheid@noardeast-fryslan.nl