Actieplan


Actiepunt 1: Organiseer eenmaal per jaar een netwerkbijeenkomst voor alle aangesloten ambassadeurs.

Actiepunt 2: Organiseer en versterk op lokaal niveau de verbinding tussen de eerstelijns zorg en de buurtsportcoaches waardoor er betere begeleiding kan plaatsvinden naar sportaanbieders en overige lokale gezondheidsinitiatieven.

Actiepunt 3: Organiseer een ontwikkelteam dat zich op lokaal niveau bezig gaat houden met het bevorderen van beweeg- en gezondheidsinitiatieven en waarin het onderdeel verenigingsondersteuning is verankerd (afstemmen vraag en aanbod).

Actiepunt 4: Creëer een innovatiesubsidie voor initiatieven op het gebied van ‘digitale’ beweeg- en gezondheidsinitiatieven op lokaal niveau.

Actiepunt 5: Ontwikkel binnen een dorpskern of wijk een pilot waarin kinderen tot een bepaalde leeftijd gratis kennis kunnen maken met de aanwezige sport- en beweegaanbieders.

Actiepunt 6: Stimuleer, ondersteun en faciliteer alle scholen en verenigingen om te werken aan een gezonde omgeving (voeding en rookvrij).

Actiepunt 7: Zet in op een regionaal visiedocument vitale infrastructuur sport en bewegen met specifiek aandacht voor vitale dorpen (bewegen in de openbare ruimte).

Actiepunt 8: Ontwikkel een actieplan voor mensen met een kleine portemonnee zodat zij kunnen blijven bewegen en werken aan hun gezondheid.

Actiepunt 9: Organiseer eenmaal per jaar een ontwikkel- en inspiratiemoment voor bestuurders van verenigingen en overige beweegaanbieders.

Actiepunt 10: Creëer een stimuleringssubsidie voor scholen waarin zij samen met lokale partijen activiteiten organiseren op het gebied van bewegen en gezondheid.

Actiepunt 11: Creëer een stimuleringssubsidie (bewegen en gezondheid) voor activiteiten die na de lockdown georganiseerd worden.