Datum: 21 apr Tijd: 15:00 Plaats: Sense, Dokkum

Conferentie ‘Bouwen aan ambitie’

Noordoost-Fryslân is een prachtige regio om in te leven, wonen en werken! Werk is een van de belangrijke zaken in het leven. Passend werk leidt tot meer levensgeluk. Een belangrijke pijler binnen het Programma Bouwen aan Ambitie is om leerlingen, studenten en burgers te laten ontdekken waar ze écht goed in zijn en daarmee aan de slag te gaan. Zo bouwen we samen aan ambitie!

De Regiodeal ‘Versnellingsagenda Noordoost Friesland’ ondersteunt projecten van Kennislab Noordoost Fryslân die inzetten op het ontwikkelen van ondernemend en innovatief gedrag van leerlingen, studenten, professionals en burgers. Op 21 april 2022 presenteert Kennislab Noordoost-Fryslân de stand van zaken aan de regio.

Voor meer informatie en inschrijven ga naar de website.