Datum: 11 mei Tijd: 09:30 Plaats: Stationskwartier, Snekertrekweg 1, Leeuwarden

Symposium ‘Anders omgaan met gezondheid’

Op woensdag 11 mei 2022 organiseert de bestuurstafel* ‘Seker en Sûn’ het symposium ‘Anders omgaan met gezondheid’ voor Friese inwoners, professionals/beleidsmakers in zorg en/of welzijn en bestuurders. De zorgvraag groeit en tegelijk is er een flink tekort aan zorgpersoneel. Dit raakt ons allemaal.

Kom in gesprek over toekomstige uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg. Tijdens dit symposium word je bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in Fryslân. In het tweede deel kun je aan het gesprek over mogelijke oplossingen deelnemen via verschillende thematafels, waaronder over de Friese Preventieaanpak.

Voor meer informatie en aanmelden ga naar de website.

*De bestuurstafel Seker en Sûn bestaat uit directeuren en bestuurders vanuit alle sectoren binnen zorg en welzijn, burger-patiëntenorganisaties, gemeenten, de zorgverzekeraar en het beroepsonderwijs in de provincie Fryslân. Deelnemers aan de bestuurstafel bespreken regelmatig belangrijke ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.