Contact met Rabo ClubSupport


Met Rabo ClubSupport biedt de Rabobank kennis en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen (sport & cultuur). Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Zo worden er onder anderen regelmatig workshops en masterclasses gegeven.

Wil je meer weten over Rabo ClubSupport? Diana van Houten, diana@sportfryslan.nl, is namens NOC*NSF, aangesteld als procesbegeleider van dit programma.