Contact met Stichting Welzijn Het Bolwerk


Welzijn Het Bolwerk ferbynt en beweecht minsken.

Samen met jou geven ze invulling aan welzijn en ondersteuning. Ze leggen verbindingen en ze brengen mensen in beweging. Hun doel? De leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken en dorpen sterker maken.

Ze doen dit door inwoners te ondersteunen via de zogenaamde mienskipswurkers. Je kunt bij deze mienskipwurkers terecht voor je vragen op het gebied van jongerenwerk, ouderen/volwassenenwerk, mantelzorg en samenlevingsopbouwwerk.

Meer informatie vind je op de website.

Welzijn Het Bolwerk is bereikbaar via (0519) 292 223. Mailen kan ook. Dit kan naar info@het-bolwerk.eu.