Doel


In deze tijd is het maar al te belangrijk om te beseffen dat gezond zijn en gezond voelen niet een vanzelfsprekendheid is. Het is hard werken om vitaal te zijn en te blijven. Zowel op fysiek als mentaal niveau. Bewegen, sporten, voeding, armoede en eenzaamheid zijn de onderwerpen die hierbij horen. Voor zowel jong als oud. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om te blijven werken aan zijn of haar gezondheid. ‘Samen actief naar gezondheid’ is de springplank om hiermee aan de slag te gaan. Met nadruk op ‘van en door de praktijk’. Dit initiatief loopt tot in ieder geval 2023 of zoveel langer als er positieve energie is!

Ambassadeurs
In december 2020 zijn er online sessies geweest. Onder leiding van Marijn Klok werd er gesproken met mensen die zich direct of indirect bezig houden met bewegen en gezondheid. Al snel werd duidelijk dat er veel enthousiasme, deskundigheid en positieve energie is in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Dit willen we natuurlijk met elkaar beter benutten én inzetten. En zo kwamen we tot een groep enthousiaste ambassadeurs.

Ook de beide gemeenten maken zich sterk voor dit akkoord. Wethouder Gerben Wiersma, Dantumadiel: “It sportakkoart ferbynt minsken. Sa bliuwe wy mei-inoar fit.” Ook wethouder Pytsje de Graaf, Noardeast-Fryslân, benadrukt: “Sport is foar elkenien! Doch mei!” Beide wethouders zijn blij met de groep enthousiaste ambassadeurs.

Wat gaan we doen?
Uit de online sessies kwamen 4 ambities naar boven. Deze ambities zijn vertaald naar 11 concrete acties. Samen met de ambassadeurs gaan we werkgroepen vormen. Elke werkgroep gaat aan de slag met een actiepunt. Van en door de praktijk!