Extra financiële steun


Er zijn provinciaal en landelijk vaak nog meer regelingen die initiatieven vanuit de maatschappij stimuleren. Zoals bijvoorbeeld….

NOC*NSF: Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen

Wil je actief aan de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw club? Dan kun je gebruik maken van het stimuleringsbudget in de sport. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters aan je club, of het starten van een ontwikkelingstraject met jouw bestuur of het aangaan van een samenwerking met een organisatie in de wijk van jouw club. Dit met als doel om beter mensen te bereiken die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de club. Clubs kunnen tot en met 31 december 2022 eenmalig maximaal 850 euro aanvragen.

Voor meer informatie ga naar de website.

NOC*NSF: 1.000 euro voor de club

Kan jouw sportclub wel een steuntje in de rug gebruiken? En ga jij graag aan de gang met een duurzaam clubhuis, een gezond aanbod in de kantine, voldoende en bekwame vrijwilligers of nóg blijere leden, die zich welkom en thuis voelen op de club? Om jouw club op weg te helpen, kan je nu eenmalig 1.000 euro aanvragen. Dit budget is vrij inzetbaar binnen de club. Een aanvraag doen kan tot en met 10 juli 2022. Er kunnen maximaal 1.000 aanvragen worden gedaan!

Voor meer informatie ga naar de website.