18 mei 2021

Heel Hallum gaat bewegen; dat is het doel van Stichting Bruisend Hart Hallum

In Hallum wordt reikhalzend uitgekeken naar de nieuwe sportaccommodatie waar zowel de voetbalclub, de kaatsvereniging als de gebruikers van het openluchtzwembad gebruik van zullen maken. De nieuwe accommodatie (met kleedboxen, kiosk en kantine) zorgt ervoor dat voorzieningen in het dorp worden behouden blijven. En dit geeft de leefbaarheid in het dorp meer toekomst. Nu de nieuwe accommodatie in het najaar eindelijk gerealiseerd zal worden, zal de Stichting Bruisend Hart Hallum zich ook meer bezig houden met die andere doelstelling: het faciliteren van sport en beweging in het dorp. En dat is heus niet alleen voor jongeren bedoeld.

“Het is een taak van onze stichting om jong en oud te stimuleren om in beweging te komen. Je hoeft niet hard te gaan, een potje jeu de boules is óók bewegen. Als je iedereen stimuleert om in beweging te komen, op een structurele manier, dan heb je de leefbaarheid te pakken. En als je de mensen bij elkaar hebt, dan begint het vanzelf te bruisen”,  aldus Siebe Post. Post is samen met anderen al jaren betrokken bij de planvorming voor de nieuwe sportaccommodatie in het dorp.

Samenwerken noodzakelijk voor behouden voorzieningen

Ruim zes jaar geleden werd geconstateerd er meer samengewerkt moest worden, wilde men de sportvoorzieningen in het dorp behouden. De Stichting Bruisend Hart Hallum werd opgericht. Van onderop werd er gewerkt aan een plan voor een nieuwe sportaccommodatie waarvan alle deelhebbers profijt zouden hebben. Het financieringsproces duurde lang, maar na de fusie van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân kwam het project in een stroomversnelling terecht.

Post hoopt dat de nieuwe accommodatie ook andere vormen van beweging aantrekt. “Er is bijvoorbeeld ruimte voor een beachvolleybalveld, waar buurtverenigingen het tegen elkaar op zouden kunnen nemen. Maar er valt aan veel meer soorten bewegen te denken.” Post benadrukt dat samenwerken de sleutel voor het succes is. “Veel sportverenigingen hebben het moeilijk om een bestuur te vormen. In Hallum zijn we nu bezig om te kijken of het ook mogelijk is om een omnivereniging te starten. In een omnivereniging zijn meerdere verenigingen in een dorp betrokken. Zij hoeven dan zelf niet meer een voorzitter en een penningmeester te hebben, want dat neemt de omnivereniging hen uit handen. Sportclubs kunnen zich daardoor focussen op de sport zelf.”

Samen actief naar gezondheid

Stichting Bruisend Hart Hallum heeft zich aangesloten bij ‘Samen actief naar gezondheid’ omdat hun eigen doelstelling overeenkomt met de ambitie van dit platform: samen actief naar gezondheid.

(foto door Ruben de Vries van Beeldkrullend)