7 juni 2022

Kwartiermakers: Hoe toekomstvast zijn de verenigingen?

In de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn meer dan 200 sportverenigingen. Van grote voetbalclubs tot kleine biljartverenigingen. Van kaatsverenigingen tot zelfs een kersverse hockeyclub. Het zijn boeiende, maar ook lastige tijden voor sportverenigingen. Bijna elke club of vereniging loopt tegen uitdagingen aan die soms maar moeilijk zijn op te lossen. Die uitdagingen zijn vaak bij bijna alle verenigingen hetzelfde. Hoe vinden we voldoende vrijwilligers? Wie wil er in het bestuur? Hoe zorgen we ervoor dat onze accommodatie ruimte biedt aan al onze activiteiten?

De komende periode gaan vier kwartiermakers aan de slag om in kaart te brengen hoe vitaal de verenigingen. Ronald de Vries, zelf voorzitter van een voetbalvereniging, is één van de kwartiermakers. Samen met de overige kwartiermakers gaat hij zoveel mogelijk verenigingen bezoeken. Als kwartiermaker gaat hij inventariseren waar de uitdagingen, bedreigingen, kansen en mogelijkheden van de verenigingen liggen.

“We gaan er heel blanco in. We komen langs zonder een waardeoordeel te geven. We kijken waar de verenigingen staan. En wat ze daar zelf van vinden. Daarbij vind ik het heel belangrijk om ook te kijken naar de rol van een vereniging binnen een gemeenschap. Waar zit de toegevoegde waarde van de vereniging voor de leefbaarheid binnen een dorp of stad? Vroeger speelden verenigingen belangrijke rollen binnen de dorpsgemeenschappen. Is dat nog steeds zo? Of is daar geen sprake meer van? Dat vind ik heel interessant.”

Ronald haalt nog ‘de Friese paradox’ aan. Uit een onderzoek is gebleken dat de mate van geluk is gekoppeld aan het inkomensniveau. Hoe hoger het gemiddelde inkomen, hoe hoger het cijfer dat men gemiddeld aan zijn/haar leven geeft. In tegenstelling tot de overige provincies in Nederland blijkt dit in Friesland niet op te gaan. Het inkomensniveau is hier lager dan in de rest van Nederland. Maar toch geeft men hier gemiddeld een hoog cijfer voor het levensgeluk. “Eén verklaring daarvoor is het het actieve verenigingsleven in Friesland.”

De kwartiermakers hebben ook de rol van verbinder.”Stel dat een club kampt met een energievraagstuk. En wij hebben bij een andere club gezien hoe zij dat hebben opgelost. Dan zijn de lijntjes snel gelegd. Of een vereniging geeft aan geen vrijwilligers te kunnen vinden. En wij weten van een club in hetzelfde dorp dat die te weinig werkzaamheden heeft voor alle vrijwilligers. Wij kijken of we die beide verenigingen dan aan elkaar te koppelen. De rol van verbinder is volgens ons een bijvangst voor deze opdracht.”

De kwartiermakers zijn al gestart met het bezoeken van verenigingen. En gaan daar tot en met oktober mee door. Eind december komen de kwartiermakers met een eindrapportage.