10 mei 2022

Sportdag in Ferwert

Op vrijdag 6 mei was er een en al sportieve activiteit in Ferwert. Tijd voor de jaarlijkse sportdag. Jong en oud kon die dag kennismaken met sporten zoals kaatsen, voetballen, tennis en schaatsen. In totaal deden een kleine 50 deelnemers mee aan de sportdag.

De jongste deelnemers trapten de dag ’s ochtends af in de sporthal. ’s
Middags konden de oudere kinderen op de sportvelden de verschillende sporten uitproberen. De trainers hadden voor elke leeftijdsgroep een training van 20 minuten voorbereid. “Dit is fansels superleuk! En sa kinne se ûtfine wat se leuk fine en wêr’t se goed in binne”, aldus Klaske Struiksma van de Sportcommissie. 

De deelnemers konden in de pauze even afkoelen met een ijsje, want het was ook een prachtige zonnige dag. Na afloop kreeg iedereen nog een sporttasje mee naar huis. Hierin zat een appel en informatie over alle sportvereningen. “We hawwe in prachtige dei hawn. En we hoopje fansels op nije leden foar ús feriening”, zei een enthousiaste bestuurslid van de tennisclub.

De Sportcommissie organiseerde deze dag samen met Sportkampioentjes, VV Wardy, KV Foswert, de Ferwerter Iisclub en LAWN tennisclub Ferwerderadeel.