Ambassadeurs: 79


Kees Theissen – CSV Be Quick Dokkum
Boukje Dijkman – Beweech sin, Cognitieve Fitness trainer
Anke Bos – Blije Balans
Tom van der Meer – Buurtsportchoach
Jildert Bijlstra – Buurtsportchoach
Eelke van der Heide – Buurtsportchoach
Suzanne de Beer – Buurtsportchoach
Aggie Walsma – Buurtsportchoach
Anton van Zwol – Buurtsportchoach & SC Veenwouden
Anke Margryt Jacobs – Buurtsportchoach
Willem van der Veen – CDA Noardeast-Fryslân
Freerk Haisma – De Wingerd Damwâld & Broekster Wâlden
Jan Roelof Buruma – Directeur twee scholen (Arlanta)
Brenda Jager – Sportbelang Ferwert-Hegebeintum
Marcel Steegstra – Sportbelang Ferwert-Hegebeintum
Janneke Heslinga – Sportbelang Ferwert-Hegebeintum
Niels Pijper – FMT Sport Feanwalden
Petra van den Broek – Fysiotherapie de Trije Doarpen
Sietse Algra – GGD Fryslân
Silvia de Roos – GGD Fryslân, JOGG medewerker
Lindy Feddema – GGD Fryslân
Geartsje Zuidema – Gymastiekvereniging Wardy
Annet Kazimier – Gymastiekvereniging Wardy
Marchien Klappe – KNGU
Lolkje de Vries-Zijlstra – Kookstudio Lekker Sûn
Rudolf de Vreeze – CBS De Tarissing Rinsumageast
Hille Saakstra – OSG Pieter Jelles !mpulse Kollum
Jorrit Dijk – OSG Pieter Jelles !mpuls Kollum, docent lichamelijk opvoeding
Auke Dootjes – Release (twirl en majorette)
Sita Veenstra – Sportdiëtist
Remco den Dulk – Sport Fryslân
Michel Dijkman – Sûnens en ZuidOostZorg
Petra Talsma – Tennisclub Damwâld
Kornelis Bijlsma – Therapie- en Trainingscentrum De Vesteynde
Hans van der Hoef – Voetbalvereniging Broekster Boys
Siebe Post – s.v. Wykels Hallum
Tineke Hijma – s.v. Wykels Hallum
Jur Roemers – Palestra Wellness & Fitnesscentrum
Pytsje de Graaf – inwoner
Gerben Wiersma – Wethouder Dantumadiel
Reina Hes – Stichting Welzijn Het Bolwerk
Johan van der Veen – BV Arrows
Hugo Bruinsma – Noardeast-Fryslân, beleidsmedewerker Sport
Hugo Veenker – Lopen met Hugo
Tjeerd van der Galiën – V.V. Zwaagwesteinde
Theo Elzinga – V.V. Zwaagwesteinde
Henri van Wieren – V.V. Zwaagwesteinde
Johannes de Vries – V.V. Zwaagwesteinde
Folkert Broersma – Fitness Way of Life
Tineke Vogels – Dr. Theun de Vriesskoalle
Jolanda Heeringa – Inwoner
Sip Jaap Bos – Voetbalkamp avontuurlijk
Boele Terpstra – Voetbalkamp avontuurlijk
Jellina Huisma – Beweegcentrum Balanza
Klaske Zuidema – De Pompster Ryd Rintocht
Marijke Paulusma – Noardeast-Fryslân, beleidsmedewerker Sociaal Domein
Jacoba Talma – Noardeast-Fryslân, beleidsmedewerker Programmaregisseur
Maaike Brouwer – Gymvereniging Sport staalt Spieren Oosternijkerk
Mark Hofstee – Platform Voor Elkaar
Jannie Bouwkamp – Studio Puer
Fedde Breeuwsma – Wethouder Noardeast-Fryslân
Christiaan Visser – Vitaleer
Marianne Kraamer – Vitaleer
Marcel Smidt – Vitaleer
Jurjen Kraamer – Vitaleer
Fardau Visser – Regionaal projectleider Special Heroes
Erie Dam – Stichting Kollumer Oproer
Maaike Minnema-Deelstra – Stichting Speeltuin de Korenbloem
Jannie de Vries – Lauwers College Kollum
Edwin Steringa – CBS de Wynroas
Antje Allema – KF de Trije Doarpen
Taeke Visser – KV WIK ’34
Henk Gaasendam – Rotaryclub Lauwersland
Marijke Paulusma – Dieetstyle & Kindereetcoach
Wilma Meijer – Dockinga College VMBO Vakschool
Froukje Jagersma – Leerkracht leefstijl en gezonde school coördinator PRO Dokkum
Alie Rienks – Directeur dr. J. Botkesskoalle
Jannie de Vries-Mennema – Leerkracht CBS De Pionier
Nico Woudwijk – Directeur Op ‘e Trije