Actiepunten in uitvoering: 10


We hebben in totaal 11 actiepunten. En we zijn met 10 actiepunten aan de slag.

Actiepunt 1
Organiseer tweemaal per jaar een netwerkbijeenkomst voor alle aangesloten ambassadeurs

Zo blijven we werken aan de verbinding tussen onze ambassadeurs
We informeren en inspireren elkaar. En we bepalen samen wat we gaan doen. Van en door de praktijk!

Suzanne de Beer (buurtsportcoach) is aanjager van actiepunt 1
Zij gaat tweemaal per jaar een bijeenkomst organiseren voor alle ambassadeurs. Dit doet ze met haar collega-buurtsportcoaches, de werkgroep Samen actief naar gezondheid en Sport Fryslân (Remko den Dulk). Suzanne is bezig met het plannen van de eerste bijeenkomst.
De ambassadeurs ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Samen actief naar gezondheid betaalt € 1.000,- per jaar, tot en met 2023 voor de uitvoering van actiepunt 1
We hebben nog geen geld uitgegeven.

Actiepunt 2
Organiseer en versterk op lokaal niveau de verbinding tussen de eerstelijnszorg en de buurtsportcoaches

Zo krijgen we duidelijk welke lokale sport- en gezondheidsinitiatieven er zijn
Dat maakt het doorsturen veel gemakkelijker. De eerstelijnszorg wil snel reageren als ze iemand willen doorsturen.

Michel Dijkman (Sûnenz) is aanjager van actiepunt 2
Op 28 en 29 juni 2021 heeft Michel een werksessie georganiseerd. Aan deze werksessie deden de volgende personen mee:

 • Monda Waalkens-Hoekstra, ZuidOostZorg
 • Maaike Oostergetel, ZuidOostZorg
 • Alie Lourens, Dieetzorg Friesland
 • Reina Hes, Stiching Welzijn Het Bolwerk
 • Petra van der Broek, Fysiotherapie de Trije Doarpen
 • Sietske Algra, GGD Fryslân
 • Boukje Dijkman, Beweeg Sin

In de werksessies spraken de deelnemers over hoe ze de verbinding zien tussen eerstelijnszorg en buurtsportcoaches. Ze kwamen tot de volgende resultaten:

1: We komen snel en gemakkelijk in contact met de de buurtsportcoach
Soms is er begeleiding nodig naar geschikt sport- en beweegaanbod. Bijvoorbeeld voor iemand die 50+ is en overgewicht heeft. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we die persoon snel kunnen doorsturen?

2: Alle lokale sport- en gezondheidsinitiatieven zijn bij ons bekend
Als we weten wat er allemaal is, is doorsturen gemakkelijker. Daarnaast vragen we verenigingen om hun aanbod voor speciale doelgroepen te promoten of te ontwikkelen.

3: We bieden cognitieve fitness aan in kleine dorpen (in uitvoering)
Drie trainers zetten we actief in om groepen op te starten in kleine dorpen.

4: We maken het sport- en beweegaanbod in de dorpen uitgebreider
Kinderen kunnen nu vooral kiezen uit voetbal of gym. We gaan clinics organiseren zodat kinderen andere sporten kunnen proberen. Dit gaan we niet alleen doen voor kinderen, maar ook voor ouderen.

Een vervolg op deze werksessie is in de maak. Dan gaat het over cognitieve fitness.

Samen actief naar gezondheid betaalt € 1.000,- voor de uitvoering van actiepunt 2
We hebben nog geen geld uitgegeven.

Actiepunt 3
Organiseer een ontwikkelteam van (vereniging) adviseurs dat zich op lokaal niveau bezig gaat houden met het verbeteren van beweeg- en gezondheidsinitiatieven

Een belangrijke taak van dit team zal het ondersteunen van de verenigingen zijn
De leden van dit team zijn verenigingsondersteuners. Een vereniging die gezond is en klaar voor de toekomst, dat is wat we willen. De verenigingen hebben hierbij hulp nodig van professionele ondersteuners. Zij kunnen de verenigingen ondersteunen, enthousiasmeren en vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Drie organisaties zijn hierover met elkaar in gesprek
Dat zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel en Sport Fryslân (buurtsportcoaches). Hoe gaan we samen hieraan werken? In de gesprekken die nog volgen, gaan zij daar verder op in. Het ontwikkelteam is nog in ontwikkeling. Maar deze drie organisaties geven nu al taken en opdrachten mee aan de werkgroep over verenigingsondersteuning.

Dit was een grote wens voor de deelnemers aan de Sportakkoord sessies in 2019
Ze vroegen om deze professionele ondersteuning voor verenigingen. Op provinciaal niveau doet Sport Fryslân een gedeelte van deze wens. Maar het is duidelijk dat hier ook op lokaal niveau vraag naar is.

Hugo Bruinsma (gemeente Noardeast-Fryslân) is aanjager van actiepunt 3
Hugo is beleidsmedewerker Welzijn en Leefbaar van de gemeente Noardeast-Fryslân. Hij is bezig om dit actiepunt op de politieke agenda te krijgen.

Samen actief naar gezondheid betaalt € 5.000,- voor de uitvoering van actiepunt 3
De buurtsportcoach kan (een deel van) dit bedrag gebruiken voor verenigingen die ondersteuning nodig hebben. Op dit moment hebben we nog geen geld uitgegeven op dit actiepunt. Willen we dit actiepunt over meerdere jaren steunen? Dan zullen we de gemeenten structureel om geld gaan vragen.

Actiepunt 4
Creëer op lokaal niveau een subsidie voor ‘digitale’ beweeg- en gezondheidsinitiatieven

De buurtsportcoaches en Welzijn Het Bolwerk werken nu met smartclips
Smartclips is een interactieve trainingssysteem met LED lampen. Het maakt bewegen en trainen veel leuker. Het helpt mee aan het verbeteren van je reactie, concentratie en coördinatie. De ervaringen van de buurtsportcoaches en Welzijn Het Bolwerk koppelen we terug via onze website en nieuwsbrief.

Meer weten over smartclips?
Kijk op deze video hoe je smartclips kunt inzetten bij trainingen.

Reina Hes (Welzijn Het Bolwerk) en Anton van Zwol (buurtsportcoach) zijn de aanjagers van actiepunt 4
Voor vragen over de smartclips kun je via email contact opnemen met Anton van Zwol.

Samen actief naar gezondheid betaalt € 5.000,- voor de uitvoering van actiepunt 4
Dit bedrag hebben we al uitgegeven.

Actiepunt 5
Ontwikkel binnen dorp of wijk een pilot waarin kinderen gratis kennis maken met verschillende sporten

Vanuit Samen actief naar gezondheid zijn we hier nog niet mee bezig
Wel zien wij dat verenigingen en organisaties dit doen. Wij ontvangen namelijk aanvragen om een financiële bijdrage voor het organiseren van dit soort kennismakingslessen.

We hebben nog geen aanjager van actiepunt 5
Wil jij onderzoeken hoe en of dit haalbaar is? Of wil je weten of aanjager zijn iets voor je is? Stuur ons een mail.

Samen actief naar gezondheid betaalt € 5.000,- voor de uitvoering van actiepunt 5
We hebben nog niets uitgegeven.

Actiepunt 6
Stimuleer, ondersteun en faciliteer alle scholen en verenigingen om te werken aan een gezonde omgeving (voeding en rookvrij)

‘Overal is toegang tot gezond eten en drinken. De omgeving is rookvrij’
Dit is 1 van de 4 ambities van Samen actief naar gezondheid.

Silvia de Roos (GGD Fryslân) is aanjager van actiepunt 6
Silvia is JOGG regisseur (Jongeren op gezond gewicht). Zij heeft bij verenigingen en scholen een enquête uitgezet. Wat heeft een sportvereniging of school nodig om hun omgeving gezond te krijgen en te houden? De antwoorden op de enquête zal Silvia vertalen naar concrete acties. Wil je hierover meer weten? Stuur Silvia dan een mailtje.

19 sportverenigingen en 21 scholen hebben meegedaan aan de enquête
Sportverenigingen:

 1. Gymnastiekvereniging
 2. Windsurfing Oostmahorn
 3. Volleybalvereniging S.C. Veenwouden
 4. VV Ropta Boys
 5. s.v. Wykels Hallum
 6. Korfbalvereniging NQL
 7. Turnlust Hallum
 8. Judoclub Kollum
 9. Volleybalvereniging De Klevers
 10. SC Veenwouden
 11. ZVV Golden Oldies
 12. Turn- en Gymsport Dokkum
 13. VV WTOC
 14. SV Havot
 15. IJsclub ‘De Wâlden’
 16. Sport- & Loopadviesbureau Hugo Veenker
 17. De Roeken/DVC
 18. TC Damwald
 19. CSV Be Quick Dokkum

Scholen:

 1. CBS De Springplanke / CBS De Wegwijzer
 2. Lauwers College Kollum
 3. Elan onderwijsgroep Op ‘e Trije
 4. VSO De Wingerd
 5. PRO Dokkum
 6. ROC Friese Poort
 7. CBS It Harspit
 8. CNS Wâlterswâld
 9. De Pionier
 10. CBS Koningin Juliana
 11. Bernewird
 12. CBS de Stapstien in Kollumerzwaag
 13. CBS Prins Bernhardschool
 14. PCBO Dantumadiel
 15. OBS Nynke van Hichtum
 16. Dr. J. Botkeskoalle
 17. SLS De tijstream
 18. CBS De Eker
 19. Basisschool de Tarissing
 20. Basisschool t Oegh
 21. CBS Prins Bernhardschool

Samen actief naar gezondheid heeft € 5.000,- begroot voor de uitvoering
van actiepunt 6

We hebben nog geen geld uitgegeven.

Actiepunt 7
Zet in op een regionaal visiedocument Vitale infrastructuur sport en bewegen. Met specifiek aandacht voor vitale dorpen (bewegen in de openbare ruimte)

We toetsen of dit visiedocument voldoende aandacht krijgt in de Omgevingsvisie
In met name de kleine kernen zijn (sport)verenigingen belangrijk voor het behouden van een vitaal en sociaal dorp.

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn bezig met de Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân is duidelijk een link gelegd met het belang van voldoende beweegaanbod in de dorpen en de rol van verenigingen.

Siebe Post (SV Wykels Hallum) en Johan van der Veen (BV Arrows) zijn aanjager van actiepunt 7
Zij hebben meegedaan aan sessies over de Omgevingsvisie. Zij hebben kunnen meedenken en hebben zo alle sportverenigingen vertegenwoordigd.

Samen actief naar gezondheid heeft voor de uitvoering van actiepunt 7 geen geld begroot

Actiepunt 8
Ontwikkel een actieplan voor mensen met een kleine beurs

Sport en gezondheid is voor iedereen financieel haalbaar
Iedereen doet mee. Ook als je een uitkering hebt, hoge kosten hebt of om een andere reden weinig te besteden hebt.

Reina Hes (Stichting Welzijn Het Bolwerk) is aanjager van actiepunt 8
Zij heeft op woensdag 23 juni een bijeenkomst georganiseerd. Wat kunnen we doen om sport en gezondheid te versterken bij mensen die het financieel gezien minder hebben? Welke acties kunnen we samen doen? Bij deze bijeenkomst waren de volgende organisaties:

 • Vluchtelingenwerk te Dokkum
 • SUNOF Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Noordoost-Fryslân
 • Humanitas Noordoost-Friesland
 • Platform Voor Elkaar
 • Voedselbanken
 • Ouderenbonden
 • Radarwerk Werkpro
 • Leger des Heils
 • ZIENN
 • Huis en Haard Noach
 • Stipehus en Mei Stipe
 • Bibliotheek / digitaal-huis te Dokkum
 • Zonnebloem

De werkgroep Samen actief naar gezondheid is nu aan zet
Zij zijn bezig om de uitkomsten van deze bijeenkomst te vertalen naar concrete acties. We gaan deze acties terugkoppelen via onze website en nieuwsbrief.

Samen actief naar gezondheid betaalt € 10.000,- voor de uitvoering van actiepunt 8
We hebben nog geen geld uitgegeven.

Actiepunt 9
Organiseer een jaarlijks ontwikkel- en inspiratiemoment voor bestuurders van sportverenigingen en overige beweegaanbieders

We gaan met elkaar in gesprek over hoe we onze verenigingen vitaal kunnen houden
En over hun rol in de samenleving. Dit jaarlijks ontwikkel- en inspiratiemoment geeft je de kans om je kennis te delen. Hoe ga jij om met de uitdagingen van deze tijd? Hoe hou jij je vereniging actief en gezond? Het gaat om ervaringen delen en van elkaar leren. Met elkaar krijgen we duidelijk welke actiepunten we nu écht belangrijk vinden.

Siebe Post (SV Wykels Hallum) is aanjager van actiepunt 9
Hij is groot voorstander van het vitaliseren en toekomstbestendig maken van de verenigingen. Hij weet de waarde van (sport)verenigen als geen ander. En hoe verenigingen bijdragen in het behouden en versterken van een sociaal en vitaal dorp. Ook vanuit de politiek is hiervoor veel belangstelling. De bijeenkomsten voor dit actiepunt zijn door te weinig deelname geannuleerd. Wel gaan we door met het invullen van dit actiepunt.

Samen actief naar gezondheid gaat samen met Sport Fryslân een bijeenkomst organiseren met de gemeenteraden
In die bijeenkomst gaan we het hebben over de waarde van de verenigingen.

Samen actief naar gezondheid werkt aan een nieuw plan om tijdelijk een paar professionals in te huren die bij de verenigingen een 1 op 1 gesprek gaan voeren
Zij gaan tijdelijk verbindingen leggen tussen vraag en aanbod. Ook moet het inzicht geven in kansrijke lokale initiatieven die wij als Samen actief naar gezondheid kunnen versterken.

Samen actief naar gezondheid betaalt € 3.000,- voor de uitvoering van actiepunt 9
We hebben hiervoor nog geen geld uitgegeven. In afwachting van het nieuwe plan gaan we kijken hoeveel geld wij hiervoor gaan begroten.

Actiepunt 10
Creëer een stimuleringssubsidie voor scholen die activiteiten organiseren om de gezondheid van de leerlingen te verbeteren

Een school kan een activiteit organiseren en daarvoor € 350,- ontvangen
We hebben dit jaar alle scholen geïnformeerd via een nieuwsbrief. Ook hebben we onze ambassadeurs gevraagd om scholen op deze regeling te wijzen. Tot nu toe hebben we nog geen aanvraag ontvangen. Wil je namens je school een bijdrage aanvragen? Via dit formulier kun je namens je school een aanvraag indienen.

De werkgroep Samen actief naar gezondheid is aanjager van actiepunt 10
Stuur een mail naar de werkgroep als je meer informatie wilt weten over dit actiepunt. Je kunt de werkgroep via mail bereiken.

Samen actief naar gezondheid betaalt € 7.500,- voor de uitvoering van actiepunt 10
We hebben nog geen geld uitgegeven.

Actiepunt 11
Creëer een stimuleringssubsidie om daarmee bestaande en nieuwe activiteiten te bevorderen gericht op bewegen en gezondheid

We hebben via krant, nieuwsbrief en website laten weten dat deze subsidie er is
Op deze pagina lees je welke aanvragen we hebben ontvangen.

De werkgroep Samen actief naar gezondheid is aanjager van actiepunt 11
Stuur een mail naar de werkgroep als je meer informatie wilt weten over dit actiepunt. Je kunt de werkgroep via mail bereiken.

Samen actief naar gezondheid betaalt € 30.000,- voor de uitvoering van actiepunt 11
We hebben € 4.500,- uitgegeven.